Loopbaanoriëntatie

Veel leerlingen vinden het moeilijk een vervolgstudie te kiezen die aansluit bij hun interesses en kwaliteiten. Wij helpen ze daarbij met het traject "loopbaanbegeleiding en loopbaanontwikkeling". Download hier de flyer LOB

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om zelf bewuste keuzes te maken. Tijdens het LOB-traject denken onze leerlingen daarom na over de volgende loopbaanvragen:

Wat kan ik?                              
K
waliteitenreflectie

Wat wil ik?                                
Motievenreflectie

Waar kan ik dat doen?              
Werkexploratie

Hoe kan ik dat doen?                
Loopbaansturing

Wie kan me daarbij helpen?    
Netwerken

De leerlingen hebben regelmatig loopbaangesprekken met hun coach. Door theorie-en praktijkopdrachten wordt het voor de leerlingen steeds duidelijker waar hun belangstelling en talent liggen. Hiervoor wordt de methode Lyceo gebruikt.

Daarnaast bezoeken onze leerlingen open dagen of lopen ze een dag mee met een vervolgstudie. Ook onderwerpen als toekomstoriëntatie en burgerschapsvorming komen gedurende het LOB-traject aan bod. Zo leren ze welke stappen ze moeten zetten om een vervolgstudie te kiezen die bij hen past. Gedurende het LOB traject bouwen al onze leerlingen via app.lyceolob.nl een eigen digitaal portfolio op. De uitvoering van het LOB-beleid op de RSG staat onder leiding van de decaan, mevrouw M. Poutsma ([email protected]).

 

De link voor leerlingen om in te loggen in Lyceo: app.lyceolob.nl