Loopbaanoriëntatie

Veel leerlingen vinden het moeilijk een vervolgstudie te kiezen die aansluit bij hun interesses en kwaliteiten. Wij helpen ze daarbij met het traject "loopbaanbegeleiding en loopbaanontwikkeling". Download hier de flyer LOB

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om zelf bewuste keuzes te maken. Tijdens het LOB-traject denken onze leerlingen daarom na over de volgende loopbaanvragen:

Wat kan ik?                              
K
waliteitenreflectie

Wat wil ik?                                
Motievenreflectie

Waar kan ik dat doen?              
Werkexploratie

Hoe kan ik dat doen?                
Loopbaansturing

Wie kan me daarbij helpen?    
Netwerken

De leerlingen hebben regelmatig  loopbaangesprekken met hun  mentor. Door theorie-en praktijkopdrachten wordt het voor de leerlingen steeds duidelijker waar hun belangstelling en talent liggen. Hiervoor wordt de methode Keuzeweb gebruikt.

Daarnaast bezoeken onze leerlingen open dagen of lopen ze een dag mee met een vervolgstudie. Ook onderwerpen als toekomstoriëntatie en burgerschapsvorming komen gedurende het LOB-traject aan bod. Zo leren ze welke stappen ze moeten zetten om een vervolgstudie te kiezen die bij hen past. Gedurende het LOB trajct bouwen al onze leerlingen via www.dedecaan.net  een eigen digitaal portfolio op. 

De uitvoering van het LOB-beleid op de RSG staat onder leiding van de decaan, mevrouw M. Poutsma ([email protected])

 

Links

https://rsgnovhavovwo.dedecaan.net
https://rsgnovmavo.dedecaan.net
https://rsgnovbasiskader.dedecaan.net