Mavo

Atheneum, havo en mavo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school. Met de term algemeen vormend bedoelen we dat je een breed aanbod krijgt, waarmee je goed bent voorbereid op een vervolgopleiding.

De mavo heet officieel de theoretische leerweg van het vmbo (voorbereidend middelbaar onderwijs) en duurt vier jaar. Met je mavodiploma heb je toegang tot niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs, dat is het hoogste niveau, Je kunt natuurlijk ook doorstromen van 4-mavo naar 4-havo.

Je begint bij de mavo altijd in een klas met twee niveaus. Dat is de havo/mavo- of mavo/kader-klas.In deze klassen kun je ook kiezen voor de sportklas. Lees hier meer over de sportklassen.

In de eerste twee jaar krijg je toetsen en cijfers op twee niveaus. Na twee jaar wordt bekeken welk niveau het beste bij je past. Zo heb je genoeg tijd om te wennen aan de school, en te laten zien wat je kunt. 

In de havo/mavo-klassen gebruiken we iPads. Lees hier meer over het gebruik van de iPad

Bovenbouw mavo

In 3 mavo kies je een studieprofiel dat aansluit bij jouw eigen wensen; zorg, techniek/groen of economie. Onder zo'n profiel verstaan we in de mavo dat je een samenhangend vakkenpakket hebt. In 4 mavo stel je binnen je profiel je uiteindelijke vakkenpakket samen. Dat zijn altijd 6, maar ook vaak 7 vakken. Om je goed voor te bereiden op je studie na de mavo, krijg je in 3 mavo het vak toekomstoriëntatie. Dit vak helpt je om beter te kunnen kiezen voor je toekomst. Er wordt extra aandacht besteed aan de mogelijkheid om naar de havo over te stappen. Als je de overstap eenmaal hebt gemaakt, krijg je ook in 4 havo zo nodig extra ondersteuning.