Tweetalig havo/vwo

In het tweetalig havo/vwo krijg je in de onderbouw minimaal de helft van alle lessen in het Engels. De uitleg is in het Engels, je stelt vragen en overlegt in het Engels en zelfs de toetsen zijn in het Engels. Zo leer je twee dingen tegelijk: het vak en de Engelse taal.

Net als andere tweetalige klassen krijg je bijna alle lessen in het Bilingual department dat is een speciaal stuk van de school dat is ingericht voor het tweetalig onderwijs. In dit deel van de school is de voertaal bijna altijd Engels.

Je hoeft nog geen geweldig Engels te spreken om deze opleiding te kiezen, want Engels leer je bij ons heel snel doordat je ruim 20 lesuren per week les in het Engels hebt. Je leert het vanzelf, samen met je klasgenoten. Binnen een paar maanden is iedereen ongemerkt helemaal gewend aan het Engels.

De tweetalige klas havo/vwo blijft twee jaar bij elkaar. Extra's als de Engelandreis, uitwisseling met een school uit het buitenland waar ook Engels de voertaal is en Engelstalig theater voor en door leerlingen horen bij het tweetalig onderwijs.

De grote taalvaardigheid die je hiermee opbouwt is enorm handig voor de vervolgopleiding op de universiteit, die bijna altijd (deels) in het Engels is. Maar ook in het HBO zijn steeds meer Engelstalige opleidingen of Engelstalige onderdelen. 

Na de brugperiode gaan de vwo-leerlingen nog een jaar door in het tweetalig vwo. In de bovenbouw van het tweetalig vwo doen de leerlingen het International Baccalaureate (IB) English A Language and Literature. Dat is een top-opleiding Engels, die je alleen kan doen op scholen met een tweetalig vwo opleiding. Met je diploma voor het IB heb je vaak meer kans om toegelaten te worden tot een buitenlandse universiteit of tot een Nederlandse universiteit die een Engelstalig internationaal programma aanbiedt.

De havoleerlingen kiezen vanaf de derde klas voor het Cambridge-examen. Dat kan op twee niveaus: het CAE (Certificate of Advanced English) of zelfs het CPE (Certificate of Proficiency in English).

Zo is er voor alle leerlingen uit de havo/vwo-tweetalig-klas een passend aanbod in de bovenbouw.