Privacy

Persoonsgegevens leerlingen

RSG Noord Oost-Veluwe verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. De RSG vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. RSG Noord Oost-Veluwe is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen. In onze privacy-verklaring wordt uitgelegd hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Beeldmateriaal

Voor verschillende promotiedoeleinden wordt regelmatig beeldmateriaal, m.n. foto’s, gemaakt. Er wordt ook beeldmateriaal opgenomen ten behoeve van opleiding en coaching. Deze beelden stellen de docent en school in staat de onderwijsleersituatie te bekijken en te verbeteren, en zijn uitsluitend voor intern gebruik. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei 2018 heeft de RSG het beleid in deze aangescherpt. Het maken van opnames en/of foto’s van leerlingen en/of medewerkers onder schooltijd of op andere momenten onder verantwoordelijkheid van school is niet toegestaan, tenzij degene van wie de opnames en/of foto’s gemaakt worden hier vooraf expliciet in het kader van de AVG toestemming voor heeft gegeven. Bij aanmelding of aanvang van een schooljaar wordt aan ouders of leerlingen van 16 jaar en ouder toestemming gevraagd om beeldmateriaal voor interne en externe doeleinden te mogen maken, te mogen gebruiken en te publiceren. Toestemming kan worden gegeven in Magister, ons leerlingen administratiesysteem. Gemaakte opnames en foto’s na 25 mei 2018 mogen en zullen niet zonder deze expliciete toestemming vooraf, gepubliceerd worden op social media of op een andere wijze verwerkt worden. Mocht degene van wie opnames en/of foto’s na het maken en/of publiceren daarvan eerder gegeven toestemming intrekken, dan worden de gemaakte en/of gepubliceerde opnames en/of foto’s zo spoedig mogelijk verwijderd.

Camera’s

Ons schoolterrein is voorzien van enkele camera’s. Om goed toezicht te kunnen houden in onze rijwielstallingen en garderobe is voor de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en bezittingen in en rondom onze school een aantal camera’s zichtbaar opgehangen. Via deze link komt u bij het reglement cameratoezicht.